Καλώς ήλθατε!!

"The original blog of potamoula"

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου,
κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.


Δεν υπάρχουν σχόλια: