Καλώς ήλθατε!!

"The original blog of potamoula"

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ποταμούλας σας ενημερώνει ότι στις 20/06/2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα από 19:00’μ.μ. έως 21:00’μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου , θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) Κατά το άρθρο 19 παρ.2 του καταστατικού του συλλόγου <<δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του συλλόγου>>.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, το αργότερο μέχρι και τις 12/06/2013, ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τις αιτήσεις ιδιοχείρως στον πρόεδρο του συλλόγου Μακρυπούλια Μιχάλη ή στη γραμματέα του συλλόγου Παπαθανάση Βασιλική. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονταιδεκτές.Δικαίωμα στη συμμετοχή της ψηφοφορίας έχουν όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου , τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, (εγγραφή και ετήσιες συνδρομές, συμπεριλαμβανομένου του έτους 2013)
Η εξόφληση των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέχρι τις 20/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’μ.μ.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχάλης Μακρυπούλιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: