Καλώς ήλθατε!!

"The original blog of potamoula"

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Να είστε ενωμένοι - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Να είστε ενωμένοι - Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

Ἀδέρφια μου, κλεῖστε τ᾽ αὐτιά σας μὲ βουλοκέρι• μὴν ἀκοῦτε τί λένε οἱ ἄθεοι καὶ οἱ ἄπιστοι, μὴ ἀπατᾶσθε. Πολλὰ θὰ δοῦμε, ἀλλὰ στὸ τέλος δὲ θὰ νικήσουν αὐτοί, θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός, νὰ εἶστε βέβαιοι γι’ αὐτό. Κλάψτε γιὰ τ’ ἁμαρτήματά σας, κρατῆστε τὴν πίστι σας, ζῆστε μὲ ἁγνὸ αἴσθημα, μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιά σας. Προχωρῆστε ἀφωσιωμένοι στὸν Κύριο ὁλοψύχως. Καὶ εὔχομαι νὰ εἶστε εὐλογημένοι, ἑνωμένοι καὶ πάντα ἀγαπημένοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ σωτῆρι ἡμῶν• ἀμήν.
Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος


πηγή:anastasiosk.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: